Gospodarstwo Rybackie JERCZYNSCY

wylęgarnia ryb i produkcja materiału zarybieniowego

wylęgarnia ryb i materiał zarybieniowy ,  Gospodarstwo Rybackie Jerczyńscy

Stawy

Nasz obiekt stawowy znajduje się w miejscowości Kołoniec (pow. Konecki), na cieku wodnym Czarna Konecka.
Gospodarstwo jest pod stałym nadzorem weterynaryjnym, a ryby w większości karmione są ziarnami zbóż
z własnych pól. Wyjątek stanowią próby intensyfikacji produkcji niektórych, szczególnie cennych gatunków ryb. Na stawach z powodzeniem przeprowadzamy tarło naturalne szczupaka i sandacza, natomiast rozród innych gatunków prowadzony jest na wylęgarni, skąd przewożone są na stawy w celu dalszego podchowu.